Satellit 2011-2016
Satellit var en nordisk festival och gästspelsscen för dans för barn & unga i Göteborg och Västsverige. Mellan 2011-2016 presenterade Satellit ett brett urval av högkvalitativ dans från alla våra nordiska länder. Syftet var bland annat att synliggöra och stärka positionerna för danskonst för barn & unga i Norden.
2016 beslutade vi att lägga ner Satellit. Vi har sammanfattat de sex åren i en skrift som du är varmt välkommen att läsa.


Klicka här för att läsa skriften i sin helhet


Vill du komma i kontakt med någon av oss som har arbetat med Satellit?
Maila till:


Anna Wennerbeck, Embla dans & teater
anna@embladans.se

Malin Enberg, Producentbyrån
malin@producentbyran.se

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.